Vilket är bästa prepper sidan?

Hur blir man då en prepper?
Det finns många skilda sorters preppare där samtliga har sina egna tankar ifall vad de förbereder sig för.
Därför finns det lika flera skilda sätt att ”bli” en preppare.

Somliga kanske enbart vill klara sig igenom ett längre strömavbrott medan andra förbereder sin familj att klara av en kärnvapenattack från främmande makt.

Det de flesta kriser och katastrofer har gemensamt är att man behöver mat, vatten, värme och något sätt att kommunicera (eller åtminstone få information på).

I Sverige idag så räknar myndigheterna med att du som välmående individ ska kunna klara dig i 72 timmar utan undsättning av utomstående.
Detta för att de som faktiskt behöver hjälpen så som äldre och sjuka främst ska kunna få ta del av den hjälp som samhället kan ge.

Samtidigt så finns det INGEN garanti att website man kommer få undsättning efter 72 timmar av en myndighet.

Se Således till att ni har det ni behöver i familjen hemma utan att behöva lämna hemmet.

Det ni alltid bör se till är att ha några dagars konsumtion av hemma är vatten, mat, medicin, något att värma er med om det är kallt och något sätt att få information av omvärlden på t.ex. en batteridriven FM radio.

igenom att studera denna blogg får du en förträfflig start även om du är novis på prepping!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *